De praktijk: EPP kind & jeugd

De jeugdafdeling van EPP doet  psychologische hulpverlening voor kinderen en jongvolwassenen tot en met 17 jaar. Zij behandelt zoveel mogelijk in de context van het (gezins-) systeem en de directe omgeving van het dagelijks functioneren van kinderen. Er is een intensieve samenwerking met de andere afdelingen van EPP.

Vanaf 1 februari bieden we naast Specialistische GGZ ook Basis GGZ voor kinderen. Hier hebben we extra collega's voor aangetrokken. De bedoeling is nadrukkelijk om de wachtlijst kort te houden. Met hulp van behandelaars die PMT (psychomotore therapie) bieden, denken we dat dit gaat lukken.

 

 

 

 


werkwijze

Ouders kunnen een kind aanmelden na een verwijzing door huisarts, specialist of Jeugdzorg. Wij maken dan zo spoedig mogelijk een eerste afspraak voor een intakegesprek. In dit gesprek wordt een inventarisatie gemaakt van de klachten en de hulpvraag. Daarna volgt een voorstel tot behandeling, tot nader psychologisch onderzoek of tot verwijzing naar een beter passende hulpverleningsaanbod. In het geval van scheiding en gedeeld ouderlijk gezag wordt tot de leeftijd van 16 jaar aan beide ouders gevraagd om een toestemmingsverklaring voor onderzoek of behandeling. Binnen de praktijk bieden wij gesprekstherapie, speltherapie, individuele en groepstherapie, gezinstherapie, ouderbegeleiding, psycho-educatie en begeleiding (ADHD en autisme spectrumstoornissen) en trauma-behandeling (EMDR) aan. 

We werken zo kort als mogelijk en zo intensief als nodig. 

 

 

Privacy statementkosten en vergoeding

De jeugdzorg tot 18 jaar wordt vergoed door uw gemeente.

Wij hebben een contract met de gemeentes van de Noord-Veluwe, te weten: Ermelo, Harderwijk, Putten, Nunspeet, Oldebroek, Elburg en Zeewolde.

Ook met de regio van de Foodvalley hebben wij een contract. Hieronder vallen de gemeentes Nijkerk, Barneveld, Veenendaal, Scherpenzeel, Ede, Renswoude en Rhenen.

We hebben ook een contract met de regio Midden-IJssel Oost-Veluwe. Hieronder vallen de gemeentes Apeldoorn, Brummen, Epe, Hattem, Heerde, Lochem, Voorst en Zuthpen

Wanneer u een afspraak wilt annuleren dient u dit 24 uur van te voren te doen. Als een afspraak te laat wordt afgemeld, of waarbij cliënten niet verschijnen zijn wij genoodzaakt, ongeacht de reden, de helft van het consult bij ouders in rekening te brengen. De gemeente vergoedt dit niet. 

 

 

 

 redenen

 • angstklachten
 • trauma
 • hoofdpijn
 • depressie
 • dwanggedachten
 • somberheid
 • rouw
 • ziekte
 • adhd
 • apathie
 • sociale omgang
 • buikpijn
 • vermoeidheid
 • schoolweigering
 • agressief
 • opstandig
 • verlies
 • scheiding
 • autismemedewerkers

Ellen Postma
Psychotherapeut
Teamleider Kind en Jeugd
Popke Harder
GZ-psycholoog Psychotherapeut
Trijnie Beens
GZ psycholoog Psychotherapeut
Praktijkopleider
Femke Lunter
GZ-psycholoog en hoofd diagnostiek kind en jeugd
Lianne Bakker
Orthopedagoog, in opleiding tot gedragstherapeut
Josephine Kloosterman
Psychotherapeut
Agnes Lensen
Orthopedagoog
Cindy Lammers
Sociaal psychiatrisch verpleegkundige
Suzanne Savenije
Orthopedagoog, in opleiding tot GZ-psycholoog
Sanne Schuurman
orthopedagoog
Nikkie Schouten
orthpedagoog
Simone Venus
Secretaresse Kind en Jeugd
Esther Borst
Secretaresse
Backoffice medewerker
Teunie van Zelderen
Administratief
Financieel medewerker
Aty de Ruiter
Voorzitter Raad van Toezicht
Lees meer over onze medewerkers